Dịch vụ máy bay không người lái 3Dflycam

Chúng tôi là các kỹ sư trắc địa bản đồ, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ UAV trong lãnh vực khảo sát đo đạc bản đồ, quy hoạch đô thị, và nhiều lãnh vực quan trọng khác: quản lý rừng, khoáng sản, mô hình 3D địa hình…Với việc am hiểu công nghệ, và nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến UAV tại Việt Nam. Các dịch vụ chính gồm:

  • Khảo sát địa hình bằng Flycam
  • Quét địa hình 3D bằng Flycam
  • Quay phim tổng thể dự án và thực hiện VR 360 cho dự án Bất động sản
  • Triển khai webGIS trong quản lý biến động dự án theo thời gian: timelapse dự án từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện.
  • Khảo sát đánh giá trữ lượng khoáng sản bằng Flycam. Tính toán trữ lượng các mỏ khoáng sản nổi như mỏ đá, mỏ than, mỏ sét, mỏ titan…
Tìm hiểu thêm
Khảo sát địa hình bằng flycam giá rẻ số 1

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ về UAV