ĐAM MÊ VỚI CÔNG NGHỆ UAV

Chúng tôi là các kỹ sư trắc địa, bản đồ đại học Bách Khoa TPHCM đam mê ứng dụng UAV trong khảo sát địa hình, đo vẽ và thành lập bản đồ từ UAV.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp ứng dụng UAV trong đo đạc bản đồ để tăng tính hiệu quả của dự án thông qua giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

Đội ngũ đã cung cấp hơn 30 dự án thành lập bản đồ bằng công nghệ UAV từ vùng đồng bằng, đồi núi đến khu vực ven biển. Trong đó:

  1. Các dự án đã cung cáp dịch vụ khảo sát địa hình bằng UAV từ: khoáng sản, thành lập bản đồ địa hình 1/500, 1/1000 và 1/2000 phục vụ quy hoạch hoạch và thuận chủ trương đầu tư..
  2. Khảo sát địa hình 3D bằng UAV và thực hiện webGIS quản lý dự án, web VR 360 giới thiệu dự án một cách trực quan.

Dịch vụ chuyên nghiệp

UAV trong đo đạc bản đồ

3D UAV trong thiết kế quy hoạch

UAV trong media, thực tế ảo và quảng cáo