Cung cấp các giải pháp ứng dụng UAV tại Việt Nam

Khảo sát địa hình UAV

Khảo sát địa hình 1/500 – 1/5000 bằng UAV

Khảo sát địa hình theo thông tư 07/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ứng dụng UAV trong khảo sát địa hình.

Khảo sát địa hình bằng Flycam giúp giảm chi phí đến hơn 50% và thời gian nhanh hơn đến 70% so với khảo sát địa hình truyền thống.

Kết quả khảo sát trực quan với: ảnh trực giao, bình đồ địa hình, mô hình 3D point cloud….

Khảo sát quét hiện trạng địa hình 3D bằng UAV

Quét mô hình 3D của địa hình hoặc 3D của đối tượng phục vụ thiết kế concept trong quy hoạch đô thị. Khảo sát địa hình 3D tính toán trữ lượng khoáng sản nổi như các mỏ đá, mỏ cát, mỏ sét…

Quay phim, chụp ảnh và VR 360 toàn bộ dự án

Cung cấp thông tin phục vụ quảng báo hình ảnh dự án từ du lịch, bất động sản một cách trực quan nhất.

Hỗ trợ việc PR, quảng cáo truyền thông dự án một cách trực quan với chi phí thấp.

Cung cấp dịch vụ web 360 độ, phục vụ thăm quan dự án online vô cùng thuận lợi.

Cung cấp giải pháp 3D point cloud trực tuyến và webGIS quản lý dự án

Cung cấp dịch vụ xem trực tuyến dữ liệu quét laser, point cloud một cách độc lập với chi phí thấp.

Giảm chi phí đầu tư phần cứng và phần mềm kèm theo.

Dữ liệu được quản lý tập trung và bảo mật.